4 Seasons

Hello! It’s been a while. How are you? I hope you’re well.

Around 2-3 years ago I wrote a love poem to recite in a wedding. I’ve never really performed it anywhere else other than #WorksAtSaPusoMo earlier because it’s not really something I do often but I’m sharing it here in time for Valentine’s Day.

The original poem was written and performed in Filipino, but posting a very rough English translation as well for funzies.

~~~~~~~

May aaminin ako.
Hindi ko alam kung naniniwala talaga ako sa pag-ibig.
Maraming beses ko nang sinubukan.
Pero kitang-kitang mas sanay ako sa pait at minsan lang nakaranas ng tamis,
Mas kilala ko ang mga umaalis kaysa sa mga nanatili.
Kaya nung dumating ka sa buhay ko hindi ko naisip na possibleng ikaw pala ang katuwang ng puso ko.

Nakilala kita sa gitna ng tahimik ng Taglamig.
Sa ilalim ng bumabagksak na niyebe, kung kalian halos walang kulay ang mundo.
Sabi mo sakin tatakbo ka ng nakayapak dahil gusto mong maramdaman ang ginaw sa iyong talampakan
at hayaan itong dumaluyong hanggang sa tuktok ng iyong ulo.
Natawa lang ako.

Pero ang bawat halakhak ay nagbigay ng kulay sa mundo at dinala tayo sa panahon ng Tagsibol.
Dito natin mas nakilala ang isa’t-isa, kasabay ng paglago ang mga halaman sa paligid.
Hanggang sa tuluyan na tayong nabalot ng init at Tag-init.
Sumasayaw sa saliw ng kantang tayo lang ang nakakarinig.

Nandito na ang panahon ng Taglagas
Kung saan sanay na akong nagiging pait na ang tamis at ang karamihan ay umaalis.
Pero ikaw ay nanatili.
Pinili mong lumagi kahit unti-unti nang nawawalan ng kulay at tumahimik na ulit ang mundo.

Hindi na natin namalayan ang patuloy na paglipas ng panahon,
Ang papalit-palit na mga kulay,
pati ng init at lamig.
Nananatili tayo sa isa’t-isa,
patuloy na sumasayaw sa saliw ng kantang tayo lang ang nakakarinig.

Ha. Ganito pala ang umibig.

~~~~~~~

I have a confession to make.
I don’t think I believe in love.
I mean, I’ve tried so many times.
You can see that I’m used to the bitter more than the sweet,
I’m more familiar with those who left than the ones that stayed.
That’s why when you came into my life, I never thought you could be my other half.

I met you in the middle of the quiet Winter.
Under the falling snow, when the world was monochromatic.
You told me you’ll run barefoot because you wanted to feel the cold from the bottom of your feet
And let it surge to the top of your head.
I laughed.

But each laugh gave the world some color and brought us to Spring.
This is where we got to know each other, grew together along with the plants and the trees.
Intertwined in the heat and Summer.
Dancing to the songs only we can hear.

And then came Fall
Where sweets have become bitter and everyone begins to leave
But you chose to stay.
You chose to remain even when the world began to quiet and lose color again.

We begin to lose track of the seasons
The changing of colors,
even the transition from heat to cold
We remained in each other,
dancing to the songs only we can hear.

Huh. So this is what it feels like to love.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s